Ogrody skalne ze względu na niewielkie wymagania środowiskowe, cieszą się dużym zainteresowaniem. Na ich popularność wpływa ich niezaprzeczalna uroda, jakże bliska naszej estetyce. Idea ogrodów skalnych wyraża się w chęci możliwie najdoskonalszego odwzorowania górskiego środowiska w przydomowym ogródku. Dobór roślinności jest bardziej dowolny, choć oczywiście ograniczony do roślinności spotykanej w górach. Wartość estetyczną ogrodu skalnego możemy rozciągnąć na cały rok, dobierając rośliny tak, aby ich okresy kwitnienia przypadały na różne pory roku. Organizując kamień do naszego ogrodu warto ograniczyć się do jednego lub dwóch gatunków. Do najbardziej popularnych można zaliczyć: otoczaki, wapienie oraz łupki ogrodowe. Ukoronowaniem urody ogrodu skalnego jest umieszczenie w punkcie centralnym dużej skały, która nie tylko uwypukli urodę roślin, ale także stworzy im odrobinę naturalnego środowiska. Taki element ogrodu skalnego w głównej mierze nada mu górskiego klimatu, który zafascynuje właścicieli.

Do wykonania proponujemy kamień ogrodowy:

  • bryły
  • otoczaki
  • ostańce
  • żwiry
  • grysy
  • korę drzewną i kamienną

a także ziemię ogrodową, folię ogrodniczą, biowłókniny z nasionami traw.