Zagospodarowanie darmowej wody

Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki zmniejsza rachunki za wodę wodociągową o połowę!
Oferujemy przyjazne ekologii rozwiązania – optymalny dobór form retencji uwzględniający przepuszczalność gruntu, ukształtowanie terenu, funkcjonalność obiektu oraz warunki glebowe dla przewidywanej i istniejącej szaty roślinnej ☔️☔️☔️
Donica z ziołami
Zbiornik na deszczówkę w ogrodzie